Autor techevents

„Hackerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže ohroziť zdravie a život obyvateľov.“

Odborná platforma Techevents.eu sa po COVID prestávke vrátila so svojou 21. konferenciou. Diskusie na tému SLOVENSKÉ (SM)ART CITY – Realita kybernetickej bezpečnosti v mestách a obciach – buďme pripravení! sa konali 1. júna za účasti slovenských a českých odborníkov. Tí spoločne poukázali na úskalia a problematiku konceptu Smart Cities aktualizovanú o dôsledky pandémie a hrozby kybernetických útokovTémy zaujali takmer 130 priamych účastníkov z radov miest a obcí, ako aj odborníkov. “Ak chcú byť slovenské mestá naozaj inteligentné, majú pred sebou ešte veľa práce. Okrem toho, corona a povinný home office otvorili útočníkom nové možnosti, preto by sme mali naozaj zvýšiť pozornosť. Aj v diskusiách sme viackrát počuli, že prevencia je lepšia než riešenie následkov kybernetických útokov. Veľmi si vážim každého jedného z diskutujúcich, jeho názor a aj spätnú väzbu na konferenciu, ktorá bola z hľadiska odbornej stránky opäť špičková!” hovorí Davy Čajkoriaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizovala. “Ako vyplynulo z diskusie, celá táto téma sa v konečnom dôsledku dotýka občanov. S cieľom chrániť nielen ich fyzickú, ale aj online bezpečnosť, by mestám a obciam malo záležať na vzdelávaní sa v témach kybernetickej bezpečnosti, pretože len tak sa sa môžu stať rovnocenným partnerom pre dodávateľov inteligentných riešení. Práve preto sme spolu s partnerom TÜV SÜD Slovakia pripravili rad špecificky orientovaných kurzov zameraných na praktické zručnosti. Prvým z nich je kurz Informačné technológie a kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe, ktorý je už teraz dostupný v mimoriadne výhodenj zľave na našej vzdelávacej platforme Edumy.academy,” dodáva Čajko.

Témou 1. diskusie boli Výzvy a hrozby kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách aj v postpandemickej éreAndrej Kóňaexpert na inteligentné mestáUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v jej úvode uviedol, že na Slovensku nemáme Smart Cities, ale Smart Villages, v ktorých sa oproti mestám prejavuje finančná a aj vedomostná priepasťFinancie od štátu sú celkovo problém, pretože nekryjú ani 70 % výdavkov na implementáciu nových technológií, ktorú si už vyžaduje aj Zákon 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti“Zo zákona o. i. vyplýva, že každá obec musí mať dátového odborníka. Rámec povinností je značný a obce naň neboli pripravené ani finančne, ani odborne. Vo všeobecnosti hovoríme o sume tvoriacej 0,2-1 % z objemu celkových nákladov obce,” hovorí Adam KesegprávnikAdvokátska kancelária Prosman & Pavlovič

Pre obce je to šok, pretože ešte donedávna sa ochrany údajov týkalo len všeobecné nariadenie GDPR. “Obce by napriek tomu nemali byť z dvoch nových lokálnych právnych predpisov prekvapené. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a Zákon o kybernetickej bezpečnosti predsa obsahujú len spresnené povinnosti z nariadenia o GDPR,” hovorí Ivan Makaturagenerálny riaditeľKompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Podľa Adama Lojkaexperta na kybernetickú bezpečnosť & CEOSHIELD TECH, si však mestá a obce mysleli, že Zákon o kybernetickej bezpečnosti bude len ďalší šuflíkový projekt ako GDPR. Zdá sa, že mestá a obce tak ochranu osobných údajov nepovažujú za prioritu aj napriek tomu, že niekoľkými kybernetickými útokmi na mestá a nemocnice si za posledné dni prešla aj susedná Česká republika.

Diskusia otvorila aj otázku Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti (NSKB) na roky 2021-2025, ktorej vypracovanie garantoval Národný bezpečnostný úrad“NSKB je len zastrešujúcim dokumentom. Ďaleko podstatnejším je Akčný plán,” hovorí MakaturaKóňa však v súvislosti s dokumentmi poukazuje na veľkú zaťaženosť miest a obcí“NSKB a Akčný plán obsahujú kvantá informácií, ktoré obce musia nielen nasávať, ale aj implementovať, čo sa nedá stíhať.” A aj keď Makatura súhlasí, zároveň upozorňuje, že aj keď post starostov nie je podmienený digitálnou zručnosťou, mimoriadna situácia z nich nesníma ich štatutárnu zodpovednosť. Práve nevzdelanosť starostov je totiž zlatou baňou pre pofidérnych dodávateľov a ak sa nič nezmení, tak obce budú v porovnaní s komerčnou sférou ešte veľmi dlho zraniteľnejšie“U mnohých starostov sa prejavuje aj právna nekompetentnosť, a tak si často nedokážu vyhodnotiť ani zmluvu s dodávateľom. Tým sa oberajú o garantovanú formu zábezpeky od dodávateľa, na ktorú majú v praxi právo,” hovorí KesegDan Jiránekgenerálny manažér SMART ČESKOSvaz měst a obcí ČR, pritom zdôrazňuje, že tlak na využívanie technológií bude silne narastať, no bez kybernetickej bezpečnosti tento pokrok nebude možný. Otázky týkajúce sa objemu dát a ich atribútov sú podľa Makaturu zároveň aktuálnym štádiom Smart City konceptu na Slovensku. Hrozbou však môže byť umelá inteligencia, na ktorú ako krajina ešte nie sme pripravení.

 

zdroj: Techsummit events

Ako teda aplikovať kybernetickú bezpečnosť do praxe tak, aby sme rešpektovali aj právne riziká“Viem si predstaviť súčinnosť so štátom, ako to bolo napríklad v otázke dotácie na nájom, kedy štát v spolupráci so Slovak Business Agency zriadil tzv. klientske centrá,” hovorí Keseg. Ak by sme sa však v otázke Smart Cities chceli inšpirovať susednou Českou republikou, celý koncept by mal ísť ruka v ruke s ochranou dát a elimináciou rizika ich zneužitia“V Čechách sme presadili výnimku, podľa ktorej obec nemôže dostať pokutu od štátu z dôvodu porušenia nariadenia o GDPR. Je to len prelievanie peňazí z jedného štátneho vrecka do druhého. Ak však obec udá občan, tak je v prípade preukázania viny povinná uhradiť mu majetkovú aj nemajetkovú ujmu,” vysvetľuje Jiránek.

Zneužiteľnosť každej obce pritom rastie v závislosti od množstva dát, ktoré má na svojich úložiskách, pričom základnou motiváciou útočníkov sú podľa Makaturu peniaze“Zraniteľné sú najmä orgány štátnej správy, banky, telekomunikačný sektor, energetika a zdravotníctvo. Samotné mestá momentálne nie sú stredobodom útokov, ale treba povedať, že hranica medzi rizikovými a menej rizikovými oblasťami sa postupne zmenšuje,” hovorí Makatura a zároveň upozorňuje, že heckerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže spôsobiť škody s dosahom až na zdravie a život obyvateľov. O kybernetických útokoch sa však často nehovorí, preto si mnohí myslia, že sa na tieto témy vzťahuje embargo. “Nejde o informačné embargo, ale médiá sa o útokoch nemajú ako dozvedieť. Oprávnený hovoriť o nich je len postihnutý štatutár, ktorý túto informáciu nezverejní, pretože ju považuje za reputačné riziko a bojí sa ďalšieho útoku,” vysvetľuje Makatura Keseg dopĺňa, že platí situácia závažného incidentu. Ten sa hlási NBU, ktorá keď vyhodnotí závažnosť na vyššom leveli, musí o incidente informovať verejnosť.

 

  1.  diskusia sa venovala Riešeniam kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách. Tie, ktoré spĺňajú najvyššie kritériá, máme podľa Kamila KačeraIT projektového manažéraOperátori ICT, na Slovensku a v Česku najviac triĽubomír Kopáček, audítor informačnej a kybernetickej bezpečnostiTÜV SÜD Slovakia, je v tejto otázke dosť skeptický“Vyššieho počtu inteligentných miest na Slovensku sa desím, pretože ak sa v oblasti kybernetickej bezpečnosti nič neudeje, tak Smart Cities je istá cesta do problémov.” Súhlasí s ním aj Tomáš ZaťkoCEO Citadelo, expert na kybernetickú bezpečnosť a Igor Hianikprimátor mesta Pezinok, ktorý poukázal na to, že v roku 2020 začali mestá pracovať aj so zdravotnými údajmi občanov“Samospráva túto oblasť doteraz nikdy neriešila, nie sme na to pripravení a nejde len o technológie a systémy, ale aj o ľudský kapitál a procesy. Tieto otázky nemáme zodpovedané, na čo poukázal aj samotný COVID,” vysvetľuje HianikMarek Freygenerálny riaditeľEltodo SK & Shield Tech, pritom tvrdí, že nejde ani tak o množstvo Smart Cities, ale o kvalitu poskytovaných riešení a služieb.

 

Pozitívom je, že mestá a obce dokázali počas covidu spolupracovať ako nikdy predtým“Pandémia sa v kontexte miest prejavila nielen zdieľaním pracovných skúseností, ale aj sharingom zamestnancov, ktorý tu doteraz nikdy nebol. A toho sa treba chytiť, pretože ak si odborníkov nepožičiame, tak pre každú obec jednoducho dostupní nebudú,” hovorí HianikFrey vidí ako problém aj chýbajúcu koncepciu a to, že mestá vzali Smart City ako politickú tému namiesto toho, aby ju vnímali z dlhodobého hľadiska. “Nekoncepčne lepené kroky sa stávajú deravými, a tie sú z pohľadu bezpečnosti rizikové,” vysvetľuje Frey. Okrem toho je hrozbou aj samotné financovanie“Mestá a obce si nedokážu predstaviť, aké dopady môže mať kybernetický útok, preto si nevytvorili ani dostatočné budgety na ich odvrátenie,” konštatuje Adam Lojkóexpert na kybernetickú bezpečnosť & CEOSHIELD TECH. Jeho názor dopĺňa aj Zaťko, podľa ktorého je kľúčovou cena. “Bezpečnosť nevidieť, kým nenastane problém, preto sa na nej najlepšie šetrí. Budúcnosť nám to ale spočíta,” uviedol Zaťko.

 

zdroj: Techsummit events

Z pohľadu občanov vidí Zaťko ako najväčšiu hrozbu Smart Cities stratu komfortuLojkó zas nedostatok bezpečia“Čím viac smart riešení budeme mať, tým viac zraniteľní budeme.” Je preto logické, že prirodzeným lákadlom útokov sú najmä veľké mestá, kde dochádza k zhromažďovaniu veľkého množstva dát. Útočníci sú pritom vedomostne ďaleko pred nami, preto sú podľa Kopáčeka hybridné vojenské operácie už na dennom poriadku. Pre samosprávy je však tento stav nezvládnuteľný. S cieľom chrániť sa pred hackermi preto Kačer navrhuje obrátiť sa na štát a vnímať ho ako partnera“Kybernetická bezpečnosť sa stáva súčasťou bezpečnosti ako celku. Jej štandardizovanú úroveň by preto štát mal doručiť pre všetky systémy, ktoré spracúvajú dáta na základe legislatívy. Je to však otázka zmeny celkovej kultúrnej paradigmy a nášho vnímania. Aj preto by sme o kybernetickej bezpečnosti mali hovoriť ako o súčasti bežného života a urobiť z nej súčasť vzdelávania už na základných školách,” vysvetľuje Kačer.

Štát by mal podľa Kopáčeka poskytnúť podrobný návod, ako implementovať jednotlivé opatrenia, ku ktorým treba podľa Freya pristupovať individuálneLojkó ako 1. krok navrhuje oslovenie kvalitného odborníka. Ten urobí gap analýzu, z ktorej vyplynú prvé povinnostiKačer totiž zdôrazňuje, že každý úspešný útok na mesto je úspešným útokom aj na obyvateľov. Podľa Zaťka je preto dôležité o týchto témach hovoriť zrozumiteľne aj k bežným ľuďom, o ktorých to v konečnom dôsledku celé je.

Z pohľadu trestného práva a vyvodzovania dôsledkov je táto oblasť podľa Hianika neprebádaná a abstraktná, i keď Kopáček tvrdí, že legislatívu a aj policajné zložky pripravené máme. Hackeri sa však napriek tomu chytajú len veľmi ťažko. “Ak k útoku dôjde, vo väčšine prípadov sa najskôr sanujú škody a zachraňuje situácia, až potom sa dohľadávajú stopy. Len v ideálnych podmienkach sa to deje súčasne,” vysvetľuje LojkóFrey však upozorňuje, že ak infraštruktúra nie je dobre zabezpečená, tak je ťažké zistiť aj to, že došlo k útoku, nie ešte zaistiť stopy. Svet nám však podľa Zaťka ukazuje viaceré prípady, kedy sa páchateľov podarilo identifikovať. “Problém je, že útoky ľudia nechcú nahlasovať, pretože neveria, že ich polícia objasní. Určite to však treba hlásiť, pretože len tak môžeme docieliť kapacitné posilnenie policajných zložiek,” vysvetľuje Zaťko.

Posledná diskusia sa venovala Financovaniu inteligentných riešení, ktoré je dosť problematické, napriek tomu máme na Slovensku aj príklady dobrej praxe. Jedným z nich je mesto Kežmarok, ktorého primátor vyčlenil časť zdrojov na financovanie inteligentných riešení. A tie, ako ukázal covid, závisia najmä od kvalitného pripojenia“Štát by mal garantovať možnosť pripojenia sa na optickú či 5G sieť, pretože to lokálni aktéri nevedia zabezpečiť nehovoriac o tom, že obce nemajú zdroje na takéto kompletné riešenia,” konštatuje Ján Ferenčákprimátor mesta Kežmarok.

Ak sa na tému Smart Cities pozrieme z pohľadu regionálneho rozvoja, tak kľúčovou je podľa Jána Hoštákariaditeľa odboru Smart agend Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, práve integrácia“Okrem integrácie bude kľúčovou úlohou ministerstva aj nastavenie prostredia tak, aby čo najlepšie podporilo vznik inovácií a ich efektívne využívanie. Aktuálne preto pripravujeme integrované územné stratégie a integrujeme územné investície,” uvádza Hošták. Podľa Ferenčáka je však kľúčovou úlohou štátu vytvoriť podmienky financovania.

 

zdroj: Techsummit events

Pre samosprávny sektor je téma kybernetickej bezpečnosti v podstate novinkou“Ako prvý si dôležitosť kybernetickej bezpečnosti uvedomil súkromný sektor. Kvalitná ochrana dát je totiž súčasťou konkurenčnej výhody, ktorú samospráva nepoužíva. Preto nebol dôvod, aby sa touto témou bližšie zaoberala,” uviedla Andrea Hagovskáexpertka pre regionálny a miestny rozvoj, ktorá poukázala aj na dôležitosť investícií do vzdelanosti a povedomia o kybernetickej bezpečnosti. K jej názoru sa prikláňa aj Hošták, ktorý povedomie vníma ako kľúčovú záležitosť a oblasť, v ktorej musíme akcelerovať.

Model edukácie by mal podporovať aj Plán obnovy, z ktorého sa budú financovať viaceré reformy a investície aj z oblasti kybernetickej bezpečnosti“Kybernetickú bezpečnosť bude Plán obnovy riešiť aj v tom zmysle, že ľudia, ktorí pracujú s údajmi, budú musieť mať príslušné vzdelanie s cieľom zamedziť základným chybám,” vysvetľuje Mariana Kollárováprojektová manažérka pre digitalizáciu Plánu obnovy, Ministerstvo financií SRFerenčák je však v otázke Plánu obnovy skeptický a nesúhlasí s tým, že väčšina riešení bola pomenovaná na úrovni centrálneho riadenia a samospráva nebola do diskusií nijakým spôsobom vtiahnutá“Tieto riešenia sa nedajú aplikovať celoplošne, preto ani riešenia Plánu obnovy nemajú zostať len na centrálnej úrovni, kde do nich investujeme milióny a potom zistíme, že v spodnej úrovni sa nám to celé zosypalo. Vždy sa začína oddola, preto netreba robiť nadstavbu, kým nemáme základ! A tie samosprávy, ktoré ten základ majú, treba podporiť a verte, že potiahnu aj ďalších,” vyzýva FerenčákHagovská ďalej doplnila, že treba viac investovať do pilotných projektov a diskutovať aj so širšou komunitou, pretože veľa smart riešení prináša práve multisektorová miestna komunita“Veľmi málo sa tiež hovorí o dobrej praxi, preto chceme, aby mestá, ktoré majú spoločné problémy, ich spoločne aj riešili a zdieľali ich medzi sebou,” vysvetľuje Hagovská.

Jednou z posledných otázok diskusie bola oprávnenosť nákladov vynaložených na smart investície. Ako hovorí Ferenčákzaradeniu určitého percenta nákladov do oprávnených sa nevyhneme, preto je dobré pamätať na to už v Pláne obnovy“Treba si uvedomiť, že státisícové investície na kybernetickú bezpečnosť bude musieť vynaložiť aj tá najmenšia obec, čo sa bez pomoci štátu nedá. Štát na to však v Pláne obnovy nemyslí, a práve tu cítiť chýbajúcu diskusiu so samosprávou. Potrebné bude preto nájsť zdroje v nasledujúcom operačnom programe. A ak nebudeme úspešní, chcem vyzvať štátne orgány, aby umožnili uplatniť si oprávnený náklad tým, ktorí to budú potrebovať. Problém kybernetickej bezpečnosti predsa nespočíva len v jednorázovej investícií, ale aj v pravidelnom udržiavaní. A ak nás štát odignoruje, dáta občanov nebude možné chrániť,” apeluje Ferenčák.

Koncept SMART CITY je pre Slovensko “umením”. Tech Events naň poukazuje cez kľúčovú problematiku, ktorou je kybernetická bezpečnosť v mestách.

B R A T I S L A V A – 25. máj 2021 – Po polročnej prestávke, počas ktorej dal COVID stopku viacerým organizátorom, prichádza myšlienková platforma Tech Events s konferenčným formátom poukazujúcim na nutnosť ochrany miest a ich postavenia v digitálnom prostredí. Od justície, ktorá bola hlavnou témou poslednej, 20. konferencie, upriamuje pozornosť na budovanie inteligentných a bezpečných miest na Slovensku. Formát pritom prepája problematiku konceptu Smart City aktualizovanú o dôsledky stále trvajúcej pandémie, ktorá nám viac než čokoľvek predtým ukázala dôležitosť inteligentných, no najmä funkčných miest.

Konferencia s názvom SLOVENSKÉ (SM)ART CITY – Realita kybernetickej bezpečnosti v mestách a obciach – buďme pripravení! sa uskutoční už v utorok 1. júna 2021. Rečníkmi jednotlivých diskusií budú tentokrát odborníci zo Slovenska a Českej republiky, ktorí patria medzi špičku vo svojom odbore. Pre účastníkov bude vďaka sponzorom a podporovateľom online prístup na konferenciu opäť bezplatný. Miesto je možné si bezplatne rezervovať už dnes TU, pričom na YouTube kanáli organizátora si môžete pozrieť aj oficiálnu pozvánku.

“O potrebe inteligentných miest postavených na funkčnej digitalizácii sa počas pandémie hovorilo viac než kedykoľvek predtým. Prvýkrát sme sa totiž ocitli v situácii, ktorá sa bez nich javila ako nezvládnuteľná. Práve COVID nám ukázal, že Smart City nemá byť len pojmom, ktorého cieľ o naplnenie si medzi sebou už roky prehadzujeme; delegujeme z úrovne štátu na úroveň miest a naopak. Zo Smart City, z ktorého má profitovať celá spoločnosť, sa na Slovensku stal problém zacyklený medzi firmami, ktoré sa tlačia do riešení, mestami, ktoré im nerozumejú, a štátom, ktorého úlohou je vytvárať podmienky. Tento systém však nefunguje, nik nevie, čo je jeho úlohou, a tak jediným faktom, ktorý platí, je, že naplnenie konceptu Smart City je v praxi skutočným “umením”. Aj preto naša 21. konferencia nesie názov Slovenské (sm)art city hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje. 

Témou 1. diskusného panela konferencie budú Výzvy a hrozby kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách aj v postpandemickej ére. Pandemická situácia totiž akceleruje aj digitalizáciu miest, ktorá sa však do praxe dostala až v dôsledku paniky. Tá digitálnu transformáciu dostáva do reality v značne skrátenom čase, čím vzniká príležitosť pre nebezpečné kybernetické útoky. Svedkom jedného z nich bol aj Dan Jiránek, generálny manažér SMART ČESKO, Svaz měst a obcí ČR, a to v čase, keď pôsobil ako primátor Kladna. Vírus, ktorý vtedy napadol kladenský magistrát, sa maskoval ako bežná faktúra, ktorá však po otvorení kompletne zašifrovala celý počítač. Celú situáciu však zachránil kvalitný bezpečnostní systém, vďaka ktorému vírus nakoniec zničil dáta len v jednom počítači.

Nebezpečenstvo kybernetických útokov pritom spočíva aj v tom, že rozsah škôd, ktoré spôsobujú, neustále narastá. „Najlepšie si v opatreniach kybernetickej bezpečnosti na Slovensku počínajú banky a telekomunikácie. Najhoršie je na tom zdravotníctvo, obecná samospráva a štátna správa, pretože zavádzanie kybernetických opatrení dlhodobo odsúvali,“ hodnotí Ivan Makatura, predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti. Zdôrazňuje pritom, že kybernetická bezpečnosť je ochrana informačných aktív, a preto by náklady na ochranu mali zodpovedať rizikám, ktoré na tieto aktíva pôsobia

Jedno z riešení kybernetickej bezpečnosti ponúka aj koncepcia Smart Cities, jej implementácia však na Slovensku naráža na viaceré úskalia. „Slovensko sa nachádza skôr v štádiu implementácie agendy pre Smart Villages ako Smart Cities. Okrem toho – miest, ktoré by mohli byť porovnávané na európskej alebo svetovej úrovni máme teoreticky asi päť,“ hovorí Andrej Kóňa, expert na inteligentné mestá, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

  1. diskusný panel sa bude venovať Riešeniam kybernetickej bezpečnosti v inteligentných mestách. Citlivé údaje vo verejných službách a kritickej infraštruktúre sú vystavené hacktivizmu a inštitúcie čelia čoraz zložitejším výzvam s cieľom zabezpečiť svoje dáta pred kybernetickými útokmi. 

Hackeri okamžite využívajú akúkoľvek slabinu systému, a tak sa kybernetická bezpečnosť stáva nevyhnutnou otázkou súčasnosti nielen pre jednotlivcov a firmy, ale aj pre celé mestá. Digitalizácia prináša zvýšený komfort, vysokú spoľahlivosť, efektívnosť a šetrí zdroje. Sú tu však aj riziká ako kybernetické útoky, ktoré môžu spôsobiť, že mesto zrazu „zhasne“. Zodpovedné mesto musí byť preto pripravené odolať kybernetickým útokom a byť schopné služby po úspešnom útoku obnoviť v čo možno najkratšom čase,” poznamenal Igor Straka, audítor informačnej a kybernetickej bezpečnosti, TÜV SÜD Slovakia

Reálne nebezpečenstvo kybernetických útokov si mestá dokážu naplno uvedomiť až v momente, keď k niektorému z nich naozaj dôjde. Jedným z mnohých príkladov je aj prípad mesta Florida, kde hackeri napadli program na úpravu mestskej vody v snahe otráviť ju škodlivými chemikáliami. Celú situáciu sa našťastie podarilo včas zvrátiť, pravdou však je, že takéto situácie môžu časom vyústiť až v hrozbu moderných vojen.

Posledný diskusný panel sa bude venovať Financovaniu inteligentných riešení. Odpoveď na viaceré spoločenské výzvy vrátane dosiahnutia kybernetickej bezpečnosti totiž ponúka aj už spomínaný koncept Smart Cities, problémom je, že si však vyžaduje rozsiahle investície. Ich vidinou sú nielen prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale aj zdroje z operačných programov fondov Európskeho spoločenstva a Plánu obnovy. Ten podľa Lívie Vašákovej, generálnej riaditeľky sekcie Plánu obnovy na Ministerstve financií Slovenskej republiky, nie je určený len na čerpanie peňazí, ale umožní nám posunúť krajinu dopredu pomocou prepájania reforiem s investíciami. “Cieľom Plánu obnovy je zvýšenie kvality života na Slovensku v rôznych oblastiach. Či už cez kvalitnejšie školstvo, nové či zrenovované nemocnice, zelenšiu krajinu alebo cielenejšiu podporu investícií,” dodáva Vašáková z Ministerstva financií SR, ktorého úrad na konferencii zastúpi Mariana Kollárová, projektová manažérka Plánu obnovy.

Nevyhnutnosťou je, aby všetky uvedené riešenia boli podporené vyčlenením dostatočných finančných prostriedkov aj pre kybernetickú bezpečnosť, a to na všetkých úrovniach štátu tak, aby mohli byť naplnené strategické ciele definované v Národnej stratégii. To je spôsob, ako inteligentné a inovatívne smart riešenia dostaneme nielen na úroveň štátu, ale aj miest. Jedným z pozitívnych príkladov financovania takýchto typov riešení poskytuje aj mesto Kežmarok, ktorého cieľom je transformácia koncepcie Smart Green City na skutočne chytré mesto. “Kežmarok sa už v predchádzajúcich rokoch vydal na cestu inteligentného mesta. Je preto naším cieľom stať sa do roku 2025 lídrom v Smart City oblasti na Slovensku,“ hovorí Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok. To, z akých zdrojov sa mesto hodlá tieto zmeny financovať, bude jednou z hlavných častí posledného diskusného panela.

Konferenciu SLOVENSKÉ (SM)ART CITY sa organizátorom podarilo zorganizovať najmä vďaka hlavným partnerom, ktorými sú spoločnosti ELTODO SK a SHIELD TECH, a podporovateľovi TÜV SÜD Slovakia. Vďaka organizátora však patrí aj všetkým ďalším partnerom: 

  • Hlavní partneri: ELTODO SK, SHIELD TECH
  • Podporovatelia: TÜV SÜD Slovakia
  • Produkčný partner: VNET, Slido
  • Mediálni partneri: SITA, Nextech, StartitUp, isamosprava.sk, in.ba, Prepriemysel.sk, Education.sk, Archinfo.sk

Všetky ďalšie informácie o pripravovanej konferencií nájdete na Techevents.eu a na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Instagram.
Všetky doterajšie konferenčné formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované v archívoch ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.

TechEvents 2021. All rights reserved