Jun 1, 2021

13:00

Virtual

90 min.

S neustálym rastom populácie európskych miest zároveň narastajú aj nové spoločenské, hospodárske či environmentálne problémy. Odpoveď na tieto výzvy sa v posledných rokoch snaží ponúknuť koncept tzv. „Smart cities“, čiže inteligentných miest. Nový prístup si však vyžaduje rozsiahle investície.

Pri hľadaní finančných zdrojov je potrebné opierať sa nielen o prostriedky zo štátneho rozpočtu, ale aj zdroje z operačných programov fondov Európskeho spoločenstva a Plánu obnovy. Záujmom štátu a jeho organizácií a inštitúcií musí byť vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov aj na kybernetickú bezpečnosť na všetkých úrovniach tak, aby mohli byť naplnené strategické ciele kybernetickej bezpečnosti definované v Národnej stratégii.

Majú slovenské mestá vo svojich rozpočtoch tieto prostriedky a ako by mal pomáhať štát? Ako vytvárať a financovať inteligentné inovatívne riešenia v spolupráci so štátom a samosprávou? Reč bude aj o nových modeloch a spôsoboch financovania rozvojových programov dostupných na Slovensku aj z aktuálnych výziev v kontexte plánu obnovy.

 • Mariana Kollárová (SK)

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 • Andrea Hagovská (SK)

  Regionálny a miestny rozvoj

 • Ján Ferenčák (SK)

  Kežmarok, Primátor

 • Juraj Hošták (SK)

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

TechEvents 2021. All rights reserved