Andrea Hagovská (SK)

Expert, Regionálny a miestny rozvoj