Ivan Makatura (SK)

Predseda, Asociácia kybernetickej bezpečnosti