Mariana Kollárová (SK)

Projektový manažér, Ministerstvo financií Slovenskej republiky